Podmínky

Odběratel: společnost, která požaduje a objednává dopravu
Dodavatel: společnost Transfers365 s.r.o., poskytovatel služeb

Odběratel je oprávněn objednávku kdykoli zrušit. V následujících případech je ovšem Odběratel povinen uhradit Dodavateli „storno poplatek“ ve stanovené výši.

Osobní vozy a minivany (vozy do 3,5 tuny)

Objednávky na přepravu po Praze

V případě, že Odběratel stornuje objednávku na přepravu po Praze méně než 2 hodiny před objednaným časem obsazení, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli 100 procent ceny objednávky.

Objednávky na přepravu mimo Prahu

V případě, že Odběratel stornuje objednávku na přepravu mimo Prahu v den plánovaného uskutečnění nebo méně než 12 hodin před objednaným časem přistavení, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli 50 procent ceny objednávky. U zakázek, kde je vůz objednán na více dní bude účtován pouze první den ve výši denního nájmu vozidla dle řádného ceníku dopravce.

Autobusy a limuzíny

Objednávky na přepravu po Praze

V případě, že Odběratel stornuje objednávku na přepravu po Praze méně než 48 hodiny před objednaným časem obsazení, je Odběratel povinen uhradit Dodavateli 50 procent ceny objednávky. V případě zrušení objednávky méně než 24 hod před objednaným časem vyzvednutí klienta uhradí Odběratel 100 procent ceny celé zakázky.

Objednávky na přepravu mimo Prahu

V případě, že Odběratel stornuje objednávku na přepravu mimo Prahu méně než 168 hodin (7 dní) před objednaným časem přistavení je Odběratel povinen uhradit Dodavateli 50 procent ceny objednávky. V případě zrušení objednávky méně než 48 hod před objednaným časem vyzvednutí klienta uhradí Odběratel 100 procent ceny celé zakázky.

Zveřejněné dokumenty